Albania Home | Albania Programs

Finding Living Water (Albanian):

Description:


 1. Noeu Dhe Arka
  01 Noah And The Ark
 2. Moisiu Ne Detin E Kuq
  02 Moses At The Red Sea
 3. Profeti Elia
  03 The Prophet Elijah
 4. Gjon Pagezori Jezusi
  04 John Baptizes Jesus
 5. Gruaja Te Pusi
  05 The Woman At The Well
 6. Jezusi Qeteson Stuhine
  06 Jesus Calms The Storm

Hard Questions About God (Albanian):

Description:


 1. A Ka Nje Perendi
  01 Is There A God
 2. A Interesohet Perendia Per Mua
  02 Does God Care About Me
 3. A E Di Perendia Se Kush Jam Une
  03 Does God Know Who I Am
 4. Pse E Lejon Perendia Vuajtjen A
  04 Why Does God Allow Suffering A
 5. Pse E Lejon Perendia Vuajtjen B
  05 Why Does God Allow Suffering B
 6. Pse Te Drejtet Vdesin Te Rinj
  06 Why Do The Just Die Young
 7. Pse Duket Sikur Fiton Gjithmone E Keqja
  07 Why Does Evil Always Seem To Win

Stories of Hope (Albanian):

Description:


 1. Noeu Dhe Arka
  01 Noah And The Ark
 2. Jozefi Dhe Vellezerit E Tij
  02 Joseph
 3. Rahabi
  03 Rahab
 4. Danieli Ne Gropen E Luaneve
  04 Daniel In The Lions Den
 5. Disheoujt E Jezusit
  05 Jesus Disciples
 6. Gjoni Ne Patmos
  06 John On Patmos